«ПОГОДЖЕНО»

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Керівник ВП ГО ЛРУ у м. Кривий Ріг

 

Віце-президент ГО ЛРУ по спорту

Іваницький І.A.(UT0EK)

 

Гай С.Г. (UT5UIA)

09 січня 2020 р.

 

09 січня 2020 р.

Регламент

Всеукраїнських змагань з радіозв'язку на КХ
"Кубок Кривбасу"

I. МЕТА ЗМАГАНЬ

Всеукраїнські змагання з радіозв’язку на КХ «Кубок Кривбасу» проводяться з метою:

- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких радіохвилях широкого кола молоді;

- подальшого розвитку радіоспорту та його популяризації в Україні;

- підвищення рівня спортивної та технічної майстерності спортсменів;

- підготовки спортсменів до участі у міжнародних змаганнях та Чемпіонатів України;

- виконання спортивних нормативів та умов радіоаматорських дипломів.

ІІ. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

2.1.Змагання проводяться у п'ятницю 14 лютого 2020 року з 17.00 до 20.00 київського часу на діапазонах 1,8 і 3,5 МГц:

SSB тур - з 17.00 до 18.00 київського часу.

CW тур - з 18.00 до 19.00 київського часу.

RTTY тур - з 19.00 до 20.00 київського часу.

2.2.Кожен тур складається з 3-х мінітурів по 20 хвилин.

2.3.Повторні зв'язки дозволяються в кожному мінітурі на різних діапазонах.

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

3.1.Загальне керівництво проведення змагань здійснює Міністерство культури, молоді та спорту України та Ліга радіоаматорів України (надалі ЛРУ).

3.2.Безпосереднє проведення змагань покладається на структурні підрозділи з питань фізичного виховання і спорту обласних державних адміністрацій

та Головного суддю змагань, призначеного ЛРУ і затвердженого наказом Мінмолодьспорту.

3.3.Підготовка, організація та проведення змагань здійснюється Відокремленим підрозділом ГО ЛРУ у м. Кривий Ріг, громадським об’єднанням «Радіоклуб Кривбас»,

Криворіжською радіотехнічною школою Товариства сприяння обороні України.

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1.До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються оператори всіх колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій (далі – учасники),

які представляють області України та м. Київ.

4.2.Змагання особисто-командні. Залік у кожній із залікових підгруп учасників підводиться за умови наявності в підгрупі не менш ніж 4-х АРС (команд).

4.3.Учасники змагань використовують позивні сигнали згідно зі своїм «Дозволом».

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

5.1.Контрольні номери

Учасники передають RST і дволітерну абревіатуру області (криворізькі - RST і дволітерну абревіатуру району міста Кривого Рогу).

5.2.Множник

Множником є області України та адміністративні райони міста Кривого Рогу на кожному діапазоні один раз у кожному турі.

Список умовних позначень областей України:

CH - Черкаська;

CN - Чернівецька;

CR - Чернігівська;

DN - Дніпропетровська;

DO - Донецька;

HA - Харківська;

HE - Херсонська;

HM - Хмельницька;

IF - Івано-Франківська;

KI - Кіровоградська;

KO - Київська;

KV - м. Київ;

LU - Луганська;

LV - Львівська;

MY - Миколаївська;

OD - Одеська;

PO - Полтавська;

RI - Рівненська;

SU - Сумська;

TE - Тернопільська;

VI - Вінницька;

Список умовних позначень районів міста Кривого Рогу:

CG - Центрально-Міський,

DL - Довгинцівський,

DZ - Металургійний (колишній Дзержинський),

IN - Інгулецький

KS - Криворізький сільський

SG - Саксаганський

TR - Тернівський

VT - Покровський (колишній Жовтневий)

Радіоаматори, що проживають в Софіївському, Широківському, Апостолівському районах Дніпропетровської області передають умовне позначення - KS.

5.3. Залікові групи

А. Один оператор, два діапазони MIX (CW, SSB, RTTY), SO AB MIX.

B. Один оператор, два діапазони SSB, SO AB SSB.

C. Один оператор, два діапазони CW, SO AB CW.

D. Один оператор, два діапазони RTTY, SO AB RTTY.

E. Один оператор, 80м MIX, SOSB 80M MIX.

F. Один оператор, 80м SSB, SOSB 80M SSB.

G. Один оператор, 80м CW, SOSB 80M CW.

H. Один оператор, 80м RTTY, SOSB 80M RTTY.

I. Один оператор, 160м MIX, SOSB 160M MIX.

J. Один оператор, 160м SSB, SOSB 160M SSB.

K. Один оператор, 160м CW, SOSB 160M CW.

L. Один оператор, 160м RTTY, SOSB 160M RTTY.

M. Багато операторів MIX, MO AB MIX.

N. Юнацькі колективні радіостанції, операторами яких є юні учасники (не старші 19 років), YC.

O. Звіт для контролю (Checklog).

Учасник не може бути заявлений відразу в декількох підгрупах. Якщо учасник працював двома і більше видами випромінювання,

а заявляється в підгрупі з тільки одним видом, то до суддівської колегії необхідно надати два окремі звіти:

- основний звіт зі зв'язками у заявляємій підгрупі;

- звіт для контролю (Checklog) по іншим радіозв'язкам.

5.4.Підрахунок результатів

За зв'язок з криворізькими станціями нараховується 2 очки, з рештою учасників - одне очко.

Сума очок визначається добутком кількості очок за зв'язки на загальну кількість множників.

VІ. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

6.1.Забороняється використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів.

6.2.Забороняється використовувати вихідну потужність більшу, ніж вказану у «Дозволі» учасника.

6.3.Повторні радіозв'язки дозволяється проводити на різних діапазонах та в кожному мінітурі незалежно від часу проведення попереднього радіозв'язку.

6.4.Перехід з діапазону на діапазон може бути зроблений не раніше, ніж через 5 хвилин після проведення радіозв'язку на даному діапазоні.

6.5.Pозбіжність за часом зв'язку в звітах - не більше +/- 2 хв, час зв'язку в звітах - UTC.

VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

7.1.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

Відповідальність за виконання вимог безпеки під час проведення очних змагань покладається на головного суддю змагань.

7.2.При проведенні заочних змагань кожний спортсмен (або начальник колективної радіостанції) бере на себе відповідальність

за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки. Невиконання вимог безпеки,

що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, призводить до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VІІI. ФІНАНСУВАННЯ

8.1.Фінансування даних змагань здійснюється організаторами змагань.

IX. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

9.1.Суддівство проводиться на підставі отриманих від учасників звітів методом суцільної комп'ютерної перевірки. ВИСИЛКА ЗВІТІВ ОБОВ'ЯЗКОВА.

9.2.Не висилка звіту без поважної причини розцінюється як грубе порушення цього «Регламенту».

9.3.Звіти потрібно направляти в Головну суддівську колегію (ГСК) тільки в електронному вигляді по електронній пошті у форматі Сabrillo 2.0 або Сabrillo 3.0.

Файл звіту повинен бути у вигляді "mycall.cbr", наприклад ut2ea.cbr.

9.4. Звіти в паперовому вигляді не приймаються.

9.5. Прийом звітів проводиться до 23.59 київського часу 28 лютого 2020 року за електронною адресою: cupkb09@ukr.net.

Протягом терміну прийому, допускається повторне завантаження звітів, при цьому в залік приймається останній.

9.6.Зразок звіту:

START-OF-LOG: 2.0

ARRL-SECTION: DX

CALLSIGN: UT0EO

CONTEST: KRIVBASS-CUP

CATEGORY: SOAB MIX

CLAIMED-SCORE: 1762

CLUB: KRIVBASS

NAME: Згода Діна Пилипівна, МСУ, Рік народження

ADDRESS: POBox 87

ADDRESS: KRYVYI RIH -98

ADDRESS: Ukraine

ADDRESS: 50098

ADDRESS: email:

OPERATORS: 1 .... 2 ..... 3 .....

SOAPBOX: GOOD CONTEST, TKS! GL!

QSO: 3622 PH 2010-02-19 1 601 UT0EO 59 CG UT5EPP 59 CG

QSO: 1860 PH 2010-02-19 1623 UT0EO 59 CG UA4PN 59 076

QSO: 3616 PH 2010-02-19 1629 UT0EO 59 CG UR4PWC 59 VO

QSO: 3527 CW 2010-02-19 1731 UT0EO 599 CG UA4CCG 599 001

QSO: 1830 CW 2010-02-19 1744 UT0EO 599 CG UX1IL 599 DO

QSO: 3525 CW 2010-02-19 1750 UT0EO 599 CG RZ6AW 599 201

QSO: 1840 RY 2010-02-19 1920 UT0EO 599 CG EW7KF 599 001

QSO: 3588 RY 2010-02-19 1929 UT0EO 599 CG UY5HF 599 HE

END-OF-LOG:

У рядку CATEGORY: необхідно вказати категорію, в якій заявляється Ваша радіостанція SOAB MIX, SOSB 80M CW, MOAB MIX ...та інш.

Учасник, який надає звіт для контролю, в цьому рядку проставляє CHECКLOG.

У рядку NAME: необхідно вказати П.І.Б., СПОРТИВНИЙ РОЗРЯД, РІК НАРОДЖЕННЯ.

Конфігурація програм електронних журналів КВ змагання аналогічна Ukrainian DX Contest,

необхідно тільки у файл Ukrainian.dom додати абревіатури районів Кривого Рогу, зазначені в п.5.2 Регламенту.

Суддівство змагань здійснюватиме ГСК у складі:

Головний суддя - С1К Іваницький І.А. UT0EK

Заступник головного судді – С1К Овчинников М.О. UR5EDK

Головний секретар - С1К Аврунов О.М. US5EY

Х. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

10.1.У Всеукраїнських змаганнях з радіозв’язку на КХ «Кубок Кривбасу» результати змагань визначаються серед операторів індивідуальних радіостанцій,

операторів колективних радіостанцій та юнацьких колективних радіостанцій, операторами яких є юні учасники (не старші 19 років).

10.2. Результати визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасником за проведені радіозв’язки, згідно з даним Регламентом.

ХI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

11.1. Переможці в групах А, М, N нагороджуються Кубками та дипломами.

11.2. Призери, що зайняли 2 і 3 місця в підгрупах А, М, N нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів.

11.3. Призери, що зайняли 1,2 та 3 місце в підгрупах B-L нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів..

11.4. Решта учасників отримають сертифікати із зазначенням зайнятого місця у відповідній підгрупі,

в електронному вигляді на електронну поштову скриньку, з якої був надісланий звіт про участь у змаганнях.